Genealogie

mr. Herman Berkhout (1702-1761), dijkgraaf van Drechterland, raad, schout, schepen en burgemeester van Hoorn en bewindvoerder van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Genealogie of stamboomonderzoek

 is het zoeken naar gegevens van personen die aan elkaar verwant zijn. De primaire gegevens van deze mensen maken tezamen een onderlinge familierelatie die ook wel stamboom wordt genoemd.

De genealogie gaat uit van de juridische verwantschap: wie zijn de wettige vader en moeder van een kind. Deze wettige afstamming valt vaak – maar niet altijd – samen met de biologische afstamming. De juridische moeder zal bijna altijd dezelfde zijn als de biologische moeder. De echtgenoot van de moeder is in principe de wettige vader van het kind. In biologische zin is de vrouwelijke lijn het meest zeker, de mannelijke lijn het meest onzeker.

Door toepassing van genetische genealogie (DNA-onderzoek) kan de biologische afstamming met zekerheid worden vastgesteld.

Genealogisch onderzoek of stamboomonderzoek is een verzamelnaam voor verschillende vormen van onderzoek.

Stamreeks en kwartierstaatOm de herkomst van de familienaam te weten, wordt het spoor teruggevonden spoor terug via ouders, de ouders van de vader, de ouders van de grootvader van vaderszijde enzovoort. Tot de voorvader die als eerste de familienaam gebruikte wordt gevonden. De rechte mannelijke lijn vormt zo een stamreeks. De oudst bekende voorvader is de stamvader.

Bij een kwartierstaat worden de gegevens verzameld van de 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders enzovoort. Met elke generatie verdubbelt het aantal voorouders. De persoon van wie de kwartierstaat wordt gemaakt heet proband. Zowel bij de stamreeks als de kwartierstaat wordt teruggewerkt in de tijd en dede opgaande lijn gevolgd.

Genealogie en parenteelDe genealogie en de parenteel volgen vanuit het verleden de dalende lijn naar het heden. In een genealogie staan alle personen, die in mannelijke lijn afstammen van de stamvader uit de stamreeks. Alle gegevens van zijn gezin worden vastgelegd, maar het onderzoek vervolgt alleen met zijn zonen. Van hun gezinnen worden ook weer alle gegevens verzameld, maar ook dan wordt weer verder gegaan met de zonen.

Een parenteel geeft de nakomelingen van een stamvader in mannelijke én in vrouwelijke lijn weer. De gezinsgegevens van zowel de zonen als de dochters worden verzameld en vervolgens van hun zonen en dochters tot in de huidige tijd.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

11 Reacties op Genealogie

 1. De Smet Willy zegt:

  Geachte,
  Er is vermeld dat Hans Berkhout zoekt op de naam LOUFF, maar verder wordt gesteld dat de naam LOUFF geen resultaat oplevert .
  Mijn vraag dus : hebt u gegevens in verband met de naam Louff, Louf, Loef of andere varianten?

  • berkhoutonline zegt:

   Dag Willy de Smet (Desmet?).
   Waarschijnlijk zal de naam Louff op een van de andere openbare genealogische sites staan (NGV of KNGGW) met daarbij mijn naam vermeld. Inderdaad is de familie Louff aanverwant aan het geslacht Berkhout. In vrouwelijke lijn ontsproot het geslacht Berkhout in de 17e eeuw aan het geslacht Van Leijden, waarvan Jan Janszoon van Leijden (1589-1669) de oudst bekende voorvader is. Hij was onder andere president-schepen van de stad Weesp, regent van het Weeshuis en commissaris van de huwelijkse zaken. Zijn kleinzoon Johan Pieterszoon van Leijden (1637/43-1700) was een van de grootste regenten van de stad Weesp (hij was president-burgemeester, procureur, notaris, ontvanger van de verpondingen, molenmeester, thesaurier, vroedschap, poldermeester en luitenant van de schutterij). Die huwde in 1667 met Anna Huijbrechtsdochter Del. Zij was een stiefdochter van Maerten Louff, maar trouwde zelf de eerste keer ook met een Maerten (van der) Louff. Deze Maerten Louff, zoon van Gijsbert Hendrikszoon Louff en Dirkje Martensdochter Louff, was secretaris van de stad Weesp van 1654-1666. Maerten Louff staat afgebeeld op het grote schilderij van de regenten van de stad Weesp, dat zich nu in het stadhuismuseum van Weesp bevindt. Als u familie bent van deze Louff, dan heb ik meer gegevens voor u.
   Overigens beschik ik ook over een omvangrijk archief van de familie De Smet (Desmet, Smets, De Smedt e.d.) uit Vlaanderen (huidig België). De voorouders van mijn grootmoeder Berkhout-Van Gijzel stammen uit het land van Waas en het Antwerpse land. Zij stamt uit verschillende families De Smet. Wellicht dat we hierover ook e.e.a. kunnen uitwisselen.

   groet, Hans

   • De Smet Willy zegt:

    Dank voor de gegeven uitleg. Mijn vragen komen erop neer :
    - wat betekent de naam of het woord LOUF (Loef,Louff enz.)
    - mijn roots liggen in Oost-Vlaandere, meer bepaald in de streek van Ouwegem, Huise, Zingem. Hebt u iets daarover ?

 2. A. Houtman zegt:

  Graag verneem ik of er in het geslacht Louff in Weesp ook een Hendrik Louf(f) voorkomt, met dochter Stijn (Hendriksdr.) Louf(f), die getrouwd is met Mr. Thomas Houtman, burgemeester van Weesp in de jaren 1638, 1639, 1641 en 1642.

  • berkhoutonline zegt:

   Dag Annemiek Houtman.
   Er komt wel degelijk een HEndrik Louff voor in Weesp. Die heb ik als vader van Gijsbert Hendrikszoon Louff die huwde met Dirkje MArtens Louff. Hun zoon Maerten Louff die in 1666 in Weesp werd begraven was secretaris van Weesp. Ik heb een portret van deze MAerten Louff, afkomstig van het schilderij van de regenten van WEesp, waarvan het origineel hangt in het stadhuis van Weesp. Op dat schilderij is dat de schrijvende man met Ganzenveer. Maerten Louff huwde met Anna Huijberts Del, die daarna hertrouwde met Johan Pieterszoon van Leijden, president-burgemeester, notaris, weesmeester, schepen, thesaurier etc etc van WEesp. Ik stam af van o.a. de familie Van Leijden en vandaar dat ik Louff ook in mijn genealogie heb. Ik heb geen dochter Stijn ontdekt, maar zij kan wel degelijk een dochter van de HEndrik Louff zijn die ik hier vermeld. Alle verwanten waren burgemeesters, raadsleden of schepenen in Weesp, en aangezien onderling op stand werd gehuwd lijkt me het wel waarschijnlijk. De weduwe van Louff was erg rijk in die tijd. en toen zij zelf overleed liet ze aan mijn familie nog een bedrag na in 1670 van ”drieduizend carolus guldens plus haar beste diamanten ring”, zo wordt in haar testament vermeld. En daarnaast was er nog veel meer dat naar anderen ging. Over de familie kun je nog e.e.a lezen in het artikel “Johan van Leijden een 17e eeuwse burgemeester van WEesp” dat in 1988 verscheen in het boek Uw Amsterdam, jubileumboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de NEderlandse GEnealogische VEreniging Amsterdam e.o. onder redactie van E.W.A. Elenbaas-Bunschoten. Deze Els Elenbas is een verre nicht van mij en ook een afstammelinge van de Van Leijdens. Het boek vind je in Amsterdam in het archief, maar ook in het stadarchief van WEesp. Daar kun je ook terecht bij archivaris mevrouw Kemperman-Wilke die buitengewoon behulpzaam is.
   hartelijke groet,
   Hans Berkhout

 3. marco zegt:

  Wanneer is deze mr. Herman Berkhout (1702-1761) mogelijkerwijze burgemeester van Enkhuizen geweest?? Iets van rond 1750?? gr. marco

  • berkhoutonline zegt:

   Dag Marco. We hebben met de door jou genoemde mr. Herman Berkhout van 1702 te maken met een familie die daadwerkelijk terug te voeren is tot de plaats Berkhout in Noord-Holland bij Hoorn. De stamvader hiervan is Louris JAcobszoon die uit de plaats Berkhout kwam en die burgemeester van Purmerend werd en zich vanaf 1648 ongeveer Louris JAcobszoon van Berkhout ging noemen. Zijn kinderen heetten alleen Berkhout, zonder het voorvoegsel van. De huwelijksakte van Louris Jacobszoon uit 1634 met zijn eerste vrouw meldt: Louris Jacobsz. jongezelf van Berck-hout ende Geertgen Cornelis Groot jongedogter van Purmerendt hier getrout den 20 augustus 1634…
   Deze familie groeide uit tot een regentenfamilie met burgemeesters en schepenen, klerken, regenten, commissarissen, kapiteins en directeuren.
   Een van de familieleden is Herman Berkhout. Hij werd op 23 februari 1702 te Hoorn geboren enop 26 februari 1702 gedoopt in de nederduits gereformeerde kerk van Hoorn als Harman Berkhout, zoon van Gerard Berkhout en Grietje Besem. Harman werd als Herman Berkhout student in 1719 en daarna schepen en raad en burgemeester van Hoorn, hoogschout van Hoorn, gecommiteerde raad, dijkgraaf van Brechterland, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, commissaris van kleine zaken, regent van het oude mannen- en vrouwenhuis, vroedschap, huiszittenarmenvoogd, kerk- en armenvoogd, weesmeester, kerkmeester, rekenmeester, kapitein van de schutterrij, bewindhebber van de VOC, dijkgraaf, schout, gecommiteerde raad en directeur van de Levantse handel. Kortom, de meest invloedrijke man van Hoorn, die tezamen met zijn familieleden daar de regio bestierde. Het schilderij op mijn website vind je in het WEstfries museum in de permanente tentoonstelling en dat van zjn echtgenote Debora de Vries, dochter van burgemeester mr. HErcules de Vries van Hoorn vind je in hetzelfde museum in de opslag volgens mij. Dit geslacht Berkhout is in mannelijke lijn uitgestorven in 1849 met Jacob Berkhout.
   Ik heb geen enkele vermelding gevonden dat Herman Berkhout ook in Enkhuizen burgemeester is geweest. Heb je een burgemeester Berkhout in Enkhuizen in die periode?

   Hartelijke groet,
   Hans Berkhout

 4. Rutger Berkhout zegt:

  Beste Hans,

  Mooie site heb je. Ik had een vraagje. Mijn Laatste afstammeling die ik ken van mijn familie Berkhout is Piet (Petrus) Berkhout. Hij was ook wel burgemeester van Haps, begraven in Haps in 1995. Ik was toen 4 jaar. Kunt u mij vertellen wie mijn voorouders zijn. Ik ben benieuwd of ik Viking bloed in me heb stromen :P . U mag het ook naar mijn email sturen op rutger_berkhout@hotmail.com.

  Gr,

  Rutger Berkhout

  • berkhoutonline zegt:

   Hallo Rutger,

   We hebben inmiddels via mail uitgebreid contact gehad. Jouw vader Marcel en ik hebben zelfs bij elkaar in de klas vroeger gezeten, maar we behoren voor zover bekend tot 2 verschillende families Berkhout. Jouw voorouders komen uit Den Haag. De oudste is Wilhelmus Berkhout die in 1770 stierf en was gehuwd met Christina Quint, geboren 1717 in Den Haag.
   Hartelijke groet,

   Hans Berkhout

 5. Marjon Root zegt:

  Beste Hans,
  Al googlend kwam ik op jouw site terecht. Zelf kom ik van Berkhout bij Hoorn en vond ik een stukje over de familie Berkhout uit Berkhout. Ik vind dat wel interessant. Temeer ik zocht op regenten uit Hoorn. Ik plaats wel eens stukjes “geschiedenis” op een Facebook pagina Berckhout en Bobeldijk.
  Vind je het goed dat ik jouw tekst in reacties op jouw site over Herman Berkhout daar plaats? Met de foto uit het Westfries museum natuurlijk. Met bronvermelding uiteraard.
  Met vriendelijke groet,
  Marjon Root

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>