Cornelia Hermanusdochter Berkhout-Overdij(c)k van Weesp

Antwoord op vragen van (achternicht) Irma Edam-Berkhout over de familie Overdij(c)k uit Weesp.

In het geslacht Berkhout van Weesp-Amsterdam komt sinds de 17de eeuw tot in dit jaar de voornaam Hermanus onafgebroken voor in vrijwel alle takken van het geslacht dat afstamt van stamvader Jan Berkhout (*1681). Diens kleinzoon Dirk Claaszoon Berkhout (Weesp 1742-1807) huwde met Cornelia Hermanusdochter Overdijk (1739-1814) dochter uit de Weesper regentengeslachten Overdijk en Stapelmoer.

De voorouders van Cornelia in mannelijke (Hermanus)lijn zijn:

I. Harmen/Harmanus Overdijck, geboren voor 1626 woonachtig te Enger bij Herford (Duitsland)

II. zoon: Jan Hermanuszoon Overdijck (Johannes Harmensz. Overdijk etc), geboren circa 1644, afkomstig uit Enger bij Herford (Duitsland) van land Wursten bij het stift Bremen (historisch landgebied tussen Bremerhaven en Cuxhaven). Notarieel vermeld in 1717 dat hij geboren is omtrent het jaar 1644. Begraven op 17 maart 1719 te Weesp (maar volgens het officiantenregister van de stad Weesp (1550-1795) zou hij zijn overleden in 1700). Van beroep is hij de commissaris van de schaal van de stad Weesp in de jaren 1691, 1693, 1695-1698 en 700-1702. Veelvuldig gemeld in het oud-notarieel archief van Weesp. Zijn gezindte is evangelie-luthers. Hij had forse onmin met de Lutherse kerk. Zo meldt de Lutherse gemeente op 28 januari 1697 bij de doop van dochter Margrietje die gedoopt werd in huis: “De vader was niet tegenwoordigh maer naar Amsterdam gegaen en had het kint een sondagh laeten overlegge, en wilde alsoo selv niet bij de doop zijn en hij soude het bij de gereformeerden hebben laten doopen, soo hij jemand had konnen krijgen die het sonder hem had willen ten doope dragen, duch zulcx niet konnende zijn en niemant sonder hem het willende doen. Soo is hij genoodseckt geworden het kint van mij in huis te laten doopgen, doch het moeste quansuijs biiuten sijn weeten geschieden, waarom hij ock des anderen daegst naem. des dingsdaghts de Neeltje Moor ontboot en van haer begeerde, datse het kint de wonsdaght inde groote kerck soude ten doop brengen na als dese sulcx niet wilde doen en seijde dat het gedoopt was, soo begon hij te vloecken en te rasen, als of het buijten met geschiet was. En evenwel dese wil noch voor een pijlaer van de kerck aangesien en gehouden worden”, aldus het doopverslag.

1x 13-10-1669 te Weesp met Catharina Jansdochter uit Bremen, geboren voor het jaar 1651, (volgens haar trouwakte komt zij uit de stad Bremen, volgens de trouwakte van haar zoon is zij van het Land Wursten bij het Stift Bremen). In het lidmatenboek van de Lutherse kerk van Weesp wordt zij op kerstavond 1673 genoemd alszijnde liggende ‘op t siek-bedde’ en dat zij daar wordt bediend van het laatste avondmaal. op 15 september 1675 wordt zij nogmaals genoemd, maar dan niet meer ziek. Zij is gestorven tussen 31 januari 1677 en 22 oktober 1689.

uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend, waarvan alleen Philippus, Johannes en Bartholomeus van naam.

2x 22-10-1689 ondertrouw te Weesp voor de commissarissen van de stad Weesp met Swaantje Hendriksdochter (weduwe van Klaas Splinter, regent van de stad Weesp als schepen, vroedschap, raad, weesvader, regent vh weeshuis en schaalvader), geboren voor 1668 te Nigtevecht (nederduits gereformeerd en in 1690 lidmaat geworden van de lutherse gemeente van Weesp). Overleden tussen 1692 en 1695.

Uit dit huwelijk twee kinderen (Johannes en nogmaals een Johannes) en een overleden kind zonder naam.

3x Willempje Teuwisdochter van Dijk, geboren te Waverveen tussen mei 1672 en mei 1674 (in het doopboek wordt gemeld op 14 mei 1673 dat vanwege de oorlog maar ‘half gepredict’ kon worden en doopinschrijvingen ontbreken  voor een deel). Begraven op 14 juli 1754. Zij is de dochter van Theus Jan-Mattheuszoon en Lijsbeth Willemsdochter Bruijne

Uit dit huwelijk zeven kinderen (Johannis, het onecht voorhuwelijkse kind, Margrietje, Martinus Luther, Johanna, Hermanus, Christijna en Christiaan).

III zoon uit derde huwelijk: Hermanus Janszoon Overdijck, gedoopt 18 februari 1704 te Weesp (Luthers), begraven 10 april 1780 te Weesp in de kerk in de classis van 3 guldens. Schutter van Weesp, stadskleermaker van weesp, gildemeester van de lakenkopers en het kleermakersgilde, commissaris van de schaal. Tezamen met de stadskleermaker van Weesp, Claas Janszoon Berkhout, vader van zijn latere schoonzoon, de leveranciers en makers van de uniformen, plus hoeden, plus kousen, voor de huursoldaten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op 2 januari 1748, waarvoor zij 23 guldens per stuk ontvingen. (omgerekend is dat 250 euro per uniform nu). De volledige collectie voor het huurlingenleger moest voor 15 februari van dat jaar, dus binnen 6 weken, klaar zijn.

x ondertrouw 31 maart en huwelijk 15 april 1731 te Weesp met Anna Guiljamsdochter Stapelmoer geboren 1701 te Nieuw-Loosdrecht en overleden 1770 te Weesp, dochter van burgemeesterszoon mr. Guiljam ‘de Jonge’ Stapelmoer, meester-chirurgijn der stad Weesp en Cornelia Franksdochter van Leijden regentendochter te Weesp.

uit dit huwelijk 5 kinderen (Johannes, Cornelia, Guiljam, Cornelia, Johannes)

IV. Cornelia Hermanusdochter Overdijk (Weesp 1739-1814), beëdigd met de rechten en opbrengten van het turfsnijden van de stad Weesp in 1789

x 1767 Dirk Claaszoon Berkhout (1742-1807 Weesp), gildemeester van de stad Weesp van het schoenmakersgilde, beëdigd met de rechten en opbrengsten van het stadsturfdragen, kapitein van de koren- en turfdragers en de hoofdlieden.

uit dit huwelijk 6 kinderen onder wie:

V: Hermanus Berkhout (Weesp 1775-Diemen 1827) x 1797 Johanna Pietersdochter van Kampen (Amsterdam 1775-1836) (kleindochter van Susanna van Kampen-Schrijver uit Londen, Engeland.

Hans Berkhout (aug. 2019)

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>